42619 - Πρώτη εθνοκάθαρση

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Αυτός ο διωγμός δεν ήταν σαν τους άλλους
ήταν μία πρώτη μορφή εθνοκάθαρσης
έτσι ώστε να μη μείνει κανένας στην περιοχή
λόγω του Επταετούς πολέμου
που ετοιμαζόταν να γίνει
η πρώτη παγκόσμια αντιπαράθεση
έτσι άρχισε και η καταπάτηση
ενός άλλου λαού του παρελθόντος
για να είναι σίγουρο το παρόν
ότι θα μπορούσε να ελέγξει απόλυτα
το επόμενο μέλλον,
γιατί η θυσία ήταν απαράδεκτη
για την πολυεθνική βαρβαρότητα.
Δεν ήθελε μόνο να κόψει όλα τα λουλούδια
αλλά και να τα ξεριζώσει
για να μην υπάρχει πια
αυτή η ομορφιά σε εκείνη την περιοχή.
Τίποτα δεν έπρεπε
να θυμίζει το παρελθόν
και γι’ αυτό ο διωγμός
συνεχίστηκε έως το τέλος του πολέμου
ακόμα και τα πιόνια
έπρεπε να φύγουν από τη σκακιέρα.
Αυτή είδε στην κορυφή του νησιού.