Δες τη βιβλιοθήκη

Δες τη βιβλιοθήκη
για να καταλάβεις
τον πλούτο
των γνώσεων
που υπάρχουν
στο Ίδρυμα
για την Ανθρωπότητα
και τότε
μπορείς
να συνειδητοποιήσεις
τι σημαίνει
μια φυσική
υπερδομή
όταν σκέφτεται
τα Δικαιώματα
πέρα
από τα συμβατικά
που γνωρίζεις
διότι ζει
με το παρελθόν
και το μέλλον
δίχως
το εμπόδιο
του παρόντος.

Close Menu