Όσοι μπορούν

Όσοι μπορούν
να πάνε
στις παρελάσεις
του Έθνους
για να δείξουν
όχι μόνο
ότι πιστεύουν
στην παράδοση
της μνήμης
αλλά ταυτόχρονα
ότι αντιστέκονται
στην καταπάτηση
μιας εξουσίας
που θέλει
να σβήσει
κάθε αναφορά
στη συνέχεια
του παρελθόντος
για να χτίσει
τα θέλω της
πάνω
στην καταστροφή
της ιστορίας.

Close Menu