Όταν δεν σέβεσαι

Όταν δεν σέβεσαι
το Έργο
ενός Δασκάλου
της Άπω Ανατολής
είναι απλώς
επειδή έχεις
παντελή άγνοια
για το πώς
λειτουργεί το πνεύμα
σε υψηλό επίπεδο
διότι νομίζεις
ότι ο κόσμος
καθορίζεται
από αυτά
που σκέφτεσαι
ενώ ζει
ανεξάρτητα
επειδή
ακολουθεί
άλλα νοητικά
σχήματα
σε επίπεδο
στρατηγικής.

Close Menu