Αν πιστεύεις

Αν πιστεύεις
ότι οι αιμοδότες
θα κάνουν πίσω
την ώρα
της ανάγκης
κάνεις λάθος
γιατί αυτοί
ενεργοποιούνται
από πριν
για το μετά
επειδή ξέρουν
τι σημαίνει
να προσφέρεις
σταγόνες ζωής
σε όλους όσους
υποφέρουν.

Close Menu