Με τη νοημοσύνη

Με τη νοημοσύνη
μπορείς
να κάνεις
υπερβάσεις
και να αλλάξεις
την εξέλιξη
της πραγματικότητας.
Μόλις το συνειδητοποιήσεις
θα μεταμορφωθείς
και θα βοηθήσεις
και άλλους
χάρη στο έργο
που θα παράγεις
για την Αγάπη
της Ανθρωπότητας
που συνεχίζει
πολυκυκλικά
τη διαχρονικότητα της.

Close Menu