Η διακλάδωση

Η διακλάδωση
στη Γερμανία
λειτούργησε
καταλυτικά
σαν να ήταν
μια ένδειξη
για το μέλλον
όσον αφορά
στη στρατηγική
της Ευρώπης
σε σχέση
με τους εχθρούς της
που νομίζουν
ακόμα
ότι είναι μόνο
Γηραιά
Ήπειρος.

Close Menu