Στη Διδασκαλία

Στη Διδασκαλία
πάντα να προσέχεις
τον κορεσμό
και να σταματάς
λίγο πριν
αλλιώς οι μαθητές
θα χαθούν
ακόμα
κι αν αυτό
αποτελεί
υπέρβαση
για σένα
γιατί το μάθημα
πρέπει
να είναι
ανακάλυψη
για όλους.

Close Menu