Με θέα τη θάλασσα

Με θέα τη θάλασσα
της Κρήτης
άρχισε
η αναγνώριση
της οντότητας
του έργου
και η συνάντηση
στο αεροδρόμιο
θύμισε
τα παλιά
που ζουν
στο μέλλον
επειδή
υπάρχει
το βαθύ
παρελθόν
που επιδρά
πέρα
από το παρόν.

Close Menu