Στη λευκή ακτή

Στη λευκή ακτή
έπαιζε το κύμα
για να θυμίσει
στον καθένα
τη δύναμη
της φύσης
όταν αρχίζει
μόνο
η άνοιξη
ενώ υπάρχει
ακόμα
η επίδραση
του χειμώνα
πάνω στο χρώμα
της θάλασσας
που αγκαλιάζει
κάθε θέα
του ορίζοντα.

Close Menu