42852 - Στη λευκή ακτή

Ν. Λυγερός

Στη λευκή ακτή
έπαιζε το κύμα
για να θυμίσει
στον καθένα
τη δύναμη
της φύσης
όταν αρχίζει
μόνο
η άνοιξη
ενώ υπάρχει
ακόμα
η επίδραση
του χειμώνα
πάνω στο χρώμα
της θάλασσας
που αγκαλιάζει
κάθε θέα
του ορίζοντα.