Πάνω από το λευκό

Πάνω από το λευκό
και τη στατικότητά του
βλέπουμε το γαλάζιο
με τη δυναμική του
και ανιχνεύσαμε
τον ορίζοντα
για να φανταστούμε
τα νησιά
του Αιγαίου
που έκρυβε
η καμπυλότητα
της Γης μας
όμως ξέραμε
ότι εκεί
θα κατέληγε
η γεωδαισιακή
της αναζήτησης
της ιστορίας
του μαρμάρου.

Close Menu