Ο άνεμος της θάλασσας

Ο άνεμος της θάλασσας
φυσούσε τόσο δυνατά
που έσπρωχνε
ακόμα
και το βλέμμα
του θεατή
που δεν άντεχε
τόση δύναμη
πάνω στα μάτια
ειδικά
όταν ο ήλιος
έχει αρχίσει
την ημερήσια
τεχνητή
περιστροφή του
για να γεμίσει
τον ουρανό
με το φως
του Δικαίου.

Close Menu