Γράψαμε τη μουσική

Γράψαμε τη μουσική
της νέας αγάπης της ζωής
πάνω στην προηγούμενη
για να υπάρχει
μια συνέχεια
που συσσωρεύεται
χωρίς ποτέ
να ξεχάσει
τα αρχικά μοτίβα
που έπαιζε
το κλασικό πιάνο
κι έτσι ενισχύσαμε
τον αγώνα μας
για την αλήθεια
αφού συντονίσαμε
όλα τα όργανα
για να ζήσουν μαζί
την ελευθερία
της έκφρασης.

Close Menu