Όταν το έργο

Όταν το έργο
της ομάδας
φαίνεται
ακόμα
και πάνω
σ’ ένα τοίχο
ενός σχολείου
χάρη
στην πρωτοβουλία
μιας μαθήτριας
που ποτέ
δεν γονατίζει
ακόμα
κι όταν οι συνθήκες
είναι αντίξοες
επειδή η ανθρωπιά της
πρέπει να παλέψει
ενάντια στην αδιαφορία
και τη βαρβαρότητα
μιας κοινωνίας
της λήθης.

Close Menu