42998 - Εφαρμοσμένη Καινοτομία

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Όταν ακούμε τη λέξη καινοτομία έχουμε την εντύπωση ότι πρόκειται για κάτι το αφαιρετικό και ότι δεν πρόκειται ποτέ να δούμε την εφαρμογή της στο άμεσο περιβάλλον μας, όμως η πραγματικότητα είναι θεμελιακά διαφορετική. Διότι η εφαρμοσμένη καινοτομία είναι παντού γύρω μας σε βαθμό που δεν το περιμένουμε και αυτό είναι που μας ξαφνιάζει τελικά. Το περιβάλλον μας ακόμα και το άμεσο δεν είναι πια ανεξάρτητο από την καινοτομία. Πιστεύουμε ότι πρόκειται μόνο για τεχνολογία και δεν βλέπουμε την καινοτομία που εμπεριέχει, έτσι θεωρούμε ότι αυτές οι δύο έννοιες είναι ταυτόσημες. Όμως υπάρχει τεχνολογία χωρίς καινοτομία και βέβαια καινοτομία δίχως τεχνολογία. Η εφαρμοσμένη καινοτομία είναι επίσης και τρόπος σκέψης. Με αυτήν την έννοια μπορεί να συνδυαστεί τόσο με την πλάγια σκέψη όσο και με την έξυπνη παιδεία. Το αποτέλεσμα φαίνεται μέσω των έξυπνων παιχνιδιών που μπορούν ακόμα και δίχως τεχνολογία εκτός από τη βασική, να παρέχουν έξυπνες χρήσεις λόγω της καινοτομίας της κατασκευής τους που πάντα έχει ένα μαθηματικό υπόβαθρο για να υποστηρίξει την εμβέλεια και το βάθος της.