43052 - Οι αγώνες

Ν. Λυγερός

Οι αγώνες
μάς μεγαλώνουν
και τα εμπόδια
μας βοηθούν
για να τα ξεπεράσουμε
έτσι αξιοποίησε
κάθε δυσκολία
για να παράγεις
ένα νέο έργο
ακόμα πιο σημαντικό
διότι η ποιότητα
προέρχεται και αυτή
από μια μορφή
πολυπλοκότητας
που κατανοήθηκε.