43056 - Ο ύμνος

Ν. Λυγερός

Ο ύμνος
της ελευθερίας
είναι ιερός
γιατί έδωσε
σε όλους
τους αγωνιστές
κομμάτια
μνήμης μέλλοντος
και τους επέτρεψε
να φιλήσουν
τον ουρανό
με την ψυχή τους
δίχως ποτέ
να φοβηθούν
το σκοτάδι
της τουρκικής
βαρβαρότητας.