43059 - Μέσω βαθύτητας

Ν. Λυγερός

Μέσω βαθύτητας
μπορείς ν’ ανακαλύψεις
την ουσία του έργου
χωρίς να σπαταλήσεις
καθόλου χρόνο
αφού έχεις τανυστή
για να υπολογίσεις
τις επόμενες κινήσεις
που θα γίνουν πράξη
για να φανεί
το κρυφό αποτέλεσμα
της όλης διαδικασίας
αναζήτησης.