43072 - Διπλή κίνηση

Ν. Λυγερός

Διπλή κίνηση
για ένα
αποτέλεσμα
βλέπεις
στο σκάκι
και στο γκο
τότε
γιατί
περιμένεις
να παίξεις
διαφορετικά
όταν υπάρχει
ανάγκη
για ανάπτυξη
μετά
το άνοιγμα.