43073 - Το άνοιγμα

Ν. Λυγερός

Το άνοιγμα
στη γωνία
επιτρέπει
σειρά
κινήσεων
που αφήνουν
το πεδίο
δράσης
ν’ αναπτυχθεί
για τον έλεγχο
και την επιρροή
πάνω στον χώρο
σπρώχνοντας
τον αντίπαλο
στον τοίχο
που έστησε
μέσω
του σπαθιού.