43104 - Η Ανάσταση

Ν. Λυγερός

Η Ανάσταση
δεν είναι μόνο
η συνέχεια
της Σταύρωσης
αλλά η υπέρβασή της
μέσω του έργου
για την Ανθρωπότητα
διότι χωρίς αυτό
δεν θα είχε
καν νόημα
ενώ με αυτό
δείχνει το Φως
πάνω στο μονοπάτι
και ο καθένας
μπορεί ν ακολουθήσει
τον Σωτήρα
για να συνεχίσει
τη διάδοση
χωρίς να φοβάται
για τη ζωή του.