43108 - Και μόνοι

Ν. Λυγερός

Και μόνοι
να ήμασταν
θα στεκόμασταν
όρθιοι
για να έχουν
παράδειγμα
οι άλλοι
που δεν ξέρουν
ότι μπορούν
να σηκωθούν
και να μην είναι
πια γονατισμένοι
για να μάθουν
ότι η ελευθερία
παίρνεται
και δεν δίνεται
από τους θεσμούς
επειδή είναι
της Ανθρωπότητας.