43115 - Ποτέ

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Ποτέ
δεν θα ξεχάσουμε
τα Γαλλικά
ακόμα
κι αν το σύστημα
θέλει να μας αναγκάσει
γιατί ξέρουμε
ότι πρόκειται
όχι μόνο
για την μητρική μας
γλώσσα
αλλά για την
πρωτογενή
γι’ αυτό για μας
είναι ένας τρόπος
να μην ξεχάσουμε
το παρελθόν
έτσι ώστε να προστατεύσουμε
το μέλλον
του λαού μας.