43118 - Όσοι θέλουν

Ν. Λυγερός

Όσοι θέλουν
να παραδώσουν
το όνομα
της Μακεδονίας
είναι αυτοί
που δεν θέλουν
να ακούσουν
για τη γενοκτονία
των Ελλήνων
του Πόντου
διότι κατά βάθος
μισούν
τον Ελληνισμό
και θεωρούν
ότι κάθε πράξη
που τον πληγώνει
είναι και μια νίκη
για αυτούς.
Όμως δεν μας υπολόγισαν
κι έκαναν λάθος.