43130 - Η παράξενη συζήτηση

Ν. Λυγερός

– Ετοιμάζονται ήδη.
– Ήρθε η ώρα.
– Και γιατί δεν ξέρουμε τίποτα.
– Η έρευνα δεν έχει τελειώσει.
– Υπάρχουν όμως αλγόριθμοι.
– Το πρόβλημα είναι η τεχνολογία.
– Τότε θα λυθεί ακόμα πιο γρήγορα.
– Πώς είσαι…
– Τόσο σίγουρος;
– Ναι.
– Διότι είμαι η απόδειξη.
– Έχεις δίκιο.
– Αφού έρχομαι από το μέλλον…
– Τότε ξέρεις…
– Ξέρω ότι χρειάζεται έργο…
– Είμαστε ακόμα μακριά.
– Για τους πρώτους αριθμούς;
– Τα αποτελέσματα δεν θα είναι καν συγκρίσιμα.
– Τότε φαντάζομαι τη διαφορά.