43131 - Εδώ ήταν η αρχή

Ν. Λυγερός

– Εδώ ήταν η αρχή.
– Του μέλλοντος ;
– Της ιστορίας του.
– Και ποια ήταν η ιδέα ;
– Η αρχική ;
– Ακριβώς.
– Η κβαντική υπερδομή.
– Ήξερα μόνο για την κλασική.
– Είναι η επόμενη.
– Κι ήταν εφικτή ;
– Θεωρητικά ναι.
– Και πρακτικά ;
– Το μονοπάτι ήταν μεγάλο.
– Και το ξέρατε ;
– Το φανταζόμασταν.
– Τόσο δύσκολο.
– Πιο πολύ ακόμα.
– Τότε ;
– Γι’ αυτό αρχίσαμε να μελετάμε ακόμα πιο βαθιά.