43133 - Με τους διαλόγους

Ν. Λυγερός

Με τους διαλόγους
αλλάζει το ύφος της ταινίας
και αποκτά μία οντότητα
που δεν μπορούσες καν
να φανταστείς
όταν ανακάλυψες
το πλαίσιο της
διότι αυτοί
δίνουν ζωή
στο τεχνητό
και διαμορφώνουν
όλη τη ροή
επειδή εμπεριέχουν
τη θεατρικότητα
που είναι ικανή
να αναδείξει
την ομορφιά
της ανθρωπιάς.