43135 - Δεν είναι μόνο

Ν. Λυγερός

Δεν είναι μόνο
το μεσογειακό βλέμμα
που ανακαλύπτεις
μέσω του έργου
του Albert Camus
αλλά και μια σπάνια μορφή ανθρωπιάς
που αλλάζει
θεμελιακά
τον τρόπο σκέψης
επειδή ανήκει
άμεσα
χωρίς ενδιάμεσο
στην Ανθρωπότητα
και προσφέρει
ένα πίνακα
όπου οι μπογιές
είναι πάντα
τα ανθρώπινα στοιχεία
της φύσης.