43138 - Δεν ήμασταν

Ν. Λυγερός

Δεν ήμασταν
στην αρχή
του αγώνα
για την αναγνώριση
της γενοκτονίας
επειδή γεννηθήκαμε
πολύ μετά
τα γεγονότα
αλλά από τότε
καταλάβαμε
ότι έπρεπε
να μετρούμε
και τους γενοκτονημένους
κι ότι συνειδητά,
όπως το έκανε ο Woodrow Wilson
έπρεπε να υπολογίζουμε
τα εδάφη τους
με την παρουσία τους
για να είμαστε Δίκαιοι.