43144 - Αφού κατάφερε

Ν. Λυγερός

Αφού κατάφερε
να κάνει
το αδιανόητο
γιατί φοβάσαι
να σκεφτείς
την ουτοπία
που παράγει
το όραμα;
Δεν βλέπεις
ότι μόνο
με αυτόν
τον τρόπο
θα νικήσουμε
τη μαύρη
βαρβαρότητα
του συστήματος;