43145 - Δεν είναι μόνο

Ν. Λυγερός

Δεν είναι μόνο
θέμα αντοχής
αλλά και πίστης
όταν παλεύεις
με εχθρούς
που είναι
πιο ισχυροί
από σένα
επειδή
κατέχουν
την εξουσία
γι’ αυτό
μην ξεχνάς
ποτέ
το παράδειγμα
του Χριστού
που νίκησε
ολόκληρη
Αυτοκρατορία.