43148 - Στο πέτρινο χωριό

Ν. Λυγερός

Στο πέτρινο χωριό
θυμήθηκες
την παράδοση
που συνέχιζε
το έργο
της πίστης
και χάρηκες
γιατί είδες
μπροστά σου
όλα τα στίγματα
του παρελθόντος
να ζωντανεύουν
για να δείξουν
το παράδειγμα
της αντίστασης
την ώρα
της κόκκινης
κατοχής.