43159 - Όταν τα κεριά

Ν. Λυγερός

Όταν τα κεριά
ανάβουν
το ένα
το άλλο
αφού
τα άγγιξαν
τα τριπλά
του ιερού
βλέπεις
τα θραύσματα
φωτός
μέσα
στο σκοτάδι
σαν να είναι
ήλιοι
νύχτας.