43162 - Όταν τα βιβλία

Ν. Λυγερός

Όταν τα βιβλία
έχουν πάνω
από χίλιες
σελίδες
ξέρεις
ότι θέλει
να πει
κάτι
ο συγγραφέας τους
και πρέπει
να τα σέβεσαι
γιατί αποτελούν
θεμέλια
της ανθρώπινης
γνώσης
του παρελθόντος.