43163 - Τα παλιά βιβλία

Ν. Λυγερός

Τα παλιά βιβλία
είναι κομμάτια
μνημοσύνης
κι όχι μόνο
προηγούμενες
εκδόσεις
γιατί αποδεικνύουν
με την ύπαρξή τους
ότι άλλοι άνθρωποι
του παρελθόντος
υπολόγισαν
ανθρώπους
του μέλλοντος
κι έχτισαν
μια γέφυρα
του χρόνου.