43165 - Με τα στοιχεία

Ν. Λυγερός

Με τα στοιχεία
της βιβλιοθήκης
αντιλαμβάνεσαι
για πρώτη φορά
μετά από χρόνια
ότι τα μαθήματα
που παρακολούθησες
στο Πανεπιστήμιο
είχαν υπόβαθρο
πολύ πιο βαθύ
απ’ ό,τι πίστευες
όταν άκουσες
εκείνο το ύφος
της Ευρώπης.