43166 - Με τα βιβλία

Ν. Λυγερός

Με τα βιβλία
έγινε
ο σκελετός
του Χαμαιλέοντα
κι ήξερε
ότι θα τα είχε
ανάγκη
και το Τέρας
ως υπερδομή
έτσι
είπε στους μαθητές
για την καταγραφή
και στη συνέχεια
για τη συμβουλή
του μέλλοντος.