43169 - Αφού έχεις

Ν. Λυγερός

Αφού έχεις
πρόσβαση
στην πηγή
μέσω Διδασκαλίας
μην ανησυχείς
αν δεν βρεις
τα βιβλία
των αναφορών
στη μητρική σου
γλώσσα
έτσι κράτα
την ουσία
γιατί
έτσι λειτουργεί
και ο μύθος
με την ιστορία.