43170 - Από την άκρη

Ν. Λυγερός

Από την άκρη
του βιβλίου
ανακάλυψες
την ουσία
που ξεχείλιζε
γιατί
ήταν
έτοιμη
να γράψει
την επόμενη
ιστορία
έτσι ώστε
ν’ ακολουθήσει
το έργο
της σειράς
που δεν σταματά.