43178 - Η μνήμη του λαού

Ν. Λυγερός

Η μνήμη του λαού
βρίσκεται
και στο σώμα
ενός μικρού
ανθρώπου
και η Διδασκαλία
μπορεί
να την εντοπίσει
και στη συνέχεια
να την αναδείξει
χάρη
στην έξυπνη
παιδεία
ανάλογα
με τον χώρο
δράσης
της ιστορίας
του μέλλοντος.