43195 - Με την ανάπτυξη

Ν. Λυγερός

Με την ανάπτυξη
δεν συνεχίζεις
μόνο το άνοιγμα
αλλά
ταυτόχρονα
προετοιμάζεις
το φινάλε
γιατί
κάθε θέση
θα έχει
σημασία
για τη φάση
του τέλους.
Έτσι
λειτουργεί
και η στρατηγική
με τη συνέχεια
του έργου
της Ανθρωπότητας.