43198 - Πρόσεξες

Ν. Λυγερός

Πρόσεξες
ότι το ΝΑΤΟ
ξεπέρασε
σε διάρκεια
ζωής
την ίδια
τη Σοβιετική
Ένωση
που έλεγε
ότι θα ήταν
αθάνατη
ενώ
δεν κατάφερε
να γίνει
ούτε
αιωνόβια
λόγω
έλλειψης
δομικής
συνοχής.