43199 - Η αιωνόβια γενοκτονία

Ν. Λυγερός

Η αιωνόβια γενοκτονία
δεν άντεξε μόνο
την τουρκική βαρβαρότητα
αλλά επίσης
τους διωγμούς
της Σοβιετικής Ένωσης
κι εσύ αναρωτιέσαι
ακόμα
αν οι Έλληνες
του Πόντου
είναι όντως
ανθεκτικοί
ενώ βλέπεις
ότι οι εχθροί τους
σιγά σιγά
σβήνουν
ενώ αυτοί
είναι εδώ
ακόμα και μετά
το τέλος.