43206 - Είναι καλό

Ν. Λυγερός

Είναι καλό
να δίνεις
προοπτικές
σ’ έναν μικρό
άνθρωπο
όταν αυτός
προσπαθεί
γιατί
πριν
τον κορεσμό
θα έχεις
να του δώσεις
μια διέξοδο
που μπορεί
να είναι
και επίλυση
με πλάγια
σκέψη
των προβλημάτων του.