43210 - Μετά το παιχνίδι

Ν. Λυγερός

Μετά το παιχνίδι
της αρχής
ανακάλυψες
το βάθος
της πράξης
και σκέφτηκες
την αναλογία
που περίμενε
να εφαρμοστεί
για να πετύχεις
τον στόχο σου
λόγω
Serendipity
αφού
μπόρεσες
να βρεις
αυτό
που δεν έψαχνες.