43212 - Δεν έβλεπες

Ν. Λυγερός

Δεν έβλεπες
από την αρχή
ότι ο χώρος
μπορεί
να γίνει
χρόνος
αν εμπλουτίζεται
με ιστορία
που μοιραζόμαστε
για να ζήσουμε
μαζί
το συμπληρωματικό
ως πρώτο βήμα
της αρμονίας
χάρη
σε υπερβάσεις
που ακολουθούν
την πορεία
της ουσίας.