43227 - Ο αγώνας

Ν. Λυγερός

Ο αγώνας
σε βοηθάει
όταν υποφέρεις
επειδή
έφυγε
δικός σου
άνθρωπος
και πρέπει
να ξέρεις
ότι αυτό
θέλει
και αυτός
αφού
πάντα
ήταν
μαζί σου
ως πατριώτης
της Ελλάδας.