43228 - Σκέψου

Ν. Λυγερός

Σκέψου
τους ψαλμούς
και θα ακούσεις
το πνεύμα
του Βυζαντίου
που ακολούθησε
έως το τέλος
τον άνθρωπο
που σε γέννησε
για να είσαι
τώρα
μαζί μας
χάρη
στη βοήθεια
που παράγεις
στη βοήθεια
για να σωθούν
οι Αθώοι
από τους Δίκαιους.