43230 - Με τη μνήμη

Ν. Λυγερός

Με τη μνήμη
του πατέρα σου
συνεχίζεις
τον αγώνα
μαζί μας
γιατί
ξέρεις
ποιο είναι
το πρέπον
για να το χαρεί
ακόμα και μετά
χάρη
σε σένα
που αποτελείς
τη συνέχεια
της πορείας του
στην Ανθρωπότητα.