43232 - Ακολούθησε

Ν. Λυγερός

Ακολούθησε
η άλλη
γιαγιά
τον άλλο
παππού σου
αλλά
να ξέρεις
ότι τώρα
Μαθητή
είσαι
ακόμα
πιο υπεύθυνος
για τον αγώνα
ενάντια
στη βαρβαρότητα
επειδή
έχεις
μέσα σου
άλλους
δύο αθώους.